GESCHIEDENIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Pesthuis tot Panorama

De plek waar wij wonen was vroeger een zandplaat in een bocht van de Maas. 'Fyen Noort' staat geschreven op een kaart uit 1648. Een buitendijks stukje grond dat in die tijd diende als executieterrein: vanaf de overkant kon men de galgen zien staan. Later werd op het eiland een Pesthuis gebouwd dat echter nooit zodanig is gebruikt. Wel is het gebruikt als ziekenhuis en als weeshuis/spinnerij. Uiteindelijk werd het Pesthuis betrokken door een bedrijf dat de voorloper was van de vermaarde werf Wilton-Feijenoord. En dat was het begin van Feijenoord als een zeer bedrijvig stukje Rotterdam.

Grote namen waren de N.V. Bierbrouwerij d'Oranjeboom, een van de eerste grote bedrijven die zich vestigde in Feijenoord in 1883. Hierna vestigde de fabriek van Simon van den Bergh zich aan de Nassuakade, nu bekend als Unilever. Het pand met de barokke voorgevel aan de Nijverheidstraat  'Van Waning & Co', was van de Rotterdamse Cement Steenfabriek.

De Feijenoordkade werd in 1894 verlengd, dit was mogelijk doordat het bedrijf 'Wilton Fijenoord Gieterijen' werd opgeheven. De Nijverheidsstraat werd in 1895 aangelegd en heette oorspronkelijk Nassauhaven oostzijde.
De Dillenburgstraat is op 11 september 1900 naar de geboorteplaats van Wilem van Oranje vernoemd.
De eerste steen van ons blok dateert van 1902.

Bij het bombardement in 1940 zijn de Dillenburg-blokken gespaard gebleven. Wel zijn er kogelgaten ontdekt tijdens de restauratie van de gevel.

Waar nu het trattoria is gevestigd was omstreeks de jaren '50, het café van mevrouw Griep, zij was ook 'waladres' voor veel schippers.

De brug over de Nassauhaven werd voordat deze brug in 1968 werd gemonteerd, in de volksmond het kettingbruggetje genoemd omdat de brug met behulp van een ketting werd geopend.

 

 

 

In de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw verpauperde dit deel van Feijenoord sterk, ook de Dillenburgblokken. Het was een onguur stukje stad geworden.
In 1994 worden de eerste plannen gemaakt voor vervangende nieuwbouw. Later werd het renovatie en toen dat niet mogelijk bleek vanwege de slechte staat kwam een gewaagde oplossing in zicht: nieuwbouw achter oude gevels!

In 2005 werd gestart met de sloop van de bebouwing op het binnenterrein. Daarna volgt een lange en gecompliceerde bouwperiode. Zo was 30.000 meter steigerpijp nodig om de oude gevel overeind te houden. Bovendien zijn bijna alle 74 woningen verschillend van grootte en van indeling. Een ingewikkelde klus voor de vele bouwvakkers die betrokken waren bij de bouw.

De eerste woningen worden in augustus 2008 opgeleverd, de laatste in april 2009. Sommige nieuwe bewoners hebben jaren gewacht tot hun huis klaar was. Op 10 september 2009 werd met een groot feest voor alle bewoners en betrokkenen gevierd dat er definitief een nieuwe tijd was aangebroken voor de Dillenburgblokken.
Op die dag werd ook de ornamentlijst op de Feijnoordkade onthuld die in 2009 is hersteld met de originele reclametekst van scheepsreparatiebedrijf Huisman.

tekst: Mieke Jansen (met dank aan Cora Speelman)


 

oudfeijenoord

Het landelijke eiland Fyen Noort. Afbeelding: Gemeente Archief Rotterdam.

nijverheidstr19eeuw

De bedrijvige Nijverheidstraat gezien vanaf de Nassauhaven. (19...?) Foto: Gemeente Archief Rotterdam.

gevel

De start van een nieuw begin. Foto: Herman de Groot.